Meebewegen, schakelen en aanpassen: schoonmaken in coronatijd

Isolde Huijbregts
Isolde Huijbregts

In deze vreemde tijd bevinden we ons als schoonmaakbedrijf in de frontlinie. Waar anderen misschien thuis kunnen werken, gaat de schoonmaak van bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen gewoon door. En dat betekent niet alleen dat onze mensen dagelijks worden blootgesteld aan bacteriën en virussen, maar ook dat we van hen een grote flexibiliteit vragen. Ik ben dan ook trots op onze mensen! Trots dat zij zich vanaf het begin zo flexibel opgesteld hebben, en trots dat we samen succesvol deze crisis het hoofd kunnen bieden.

Toen de coronacrisis zich aandiende, veranderde er veel voor onze medewerkers. Enerzijds vielen vertrouwde opdrachtgevers in de evenementenbranche en horeca weg, anderzijds vroegen (en vragen) opdrachtgevers in bijvoorbeeld de zorg meer handen. En dat betekende vaak flink schakelen. Een interne herplaatsing lijkt voor onze medewerkers misschien weinig ingrijpend; ze blijven immers voor ons werken en ze zijn nog steeds ‘schoonmaker’ van beroep. Maar als je gewend bent om iedere dag een groot kantoorpand schoon te maken en je draait nu ineens mee in een zorgwoning voor mensen met een verstandelijke beperking, dan vergt dat het nodige aanpassingsvermogen. Van de werktijden tot de vorm van vervuiling, van de werkzaamheden tot de mensen om je heen: álles wordt anders. Veel van onze medewerkers werden daarbij uit hun ‘comfortzone’ gehaald en min of meer in het diepe gegooid. Natuurlijk werden ze goed begeleid en ingewerkt, maar ze moesten wel meebewegen met de situatie. Het overgrote deel werkte én dacht meteen mee, zodat we als organisatie op al deze verschuivingen in konden spelen. En dat vind ik fantastisch!

Daarbij vind ik overigens dat niet alleen de mensen op de werkvloer een pluim verdienen. Ook de projectleiders mogen wat mij betreft eens in het zonnetje gezet worden. Ook zij moeten steeds opnieuw de puzzel leggen: welke mensen hebben we waar nodig? Waar valt werk weg en hoe kunnen we het voor iedereen (opdrachtgever én medewerker) goed regelen? Tot nu toe hebben we alle medewerkers die niet nodig waren op een bepaald project, op een ander project kunnen herplaatsen. Met dank aan onze projectleiders!

Gelukkig ben ik niet de enige die de laatste tijd haar waardering uitspreekt. Want als de coronacrisis érgens goed voor is geweest, dan is het wel voor de waardering van ons vak. Meer dan ooit is iedereen ervan doordrongen hoe belangrijk schoonmaak is. Het droeg al in hoge mate bij aan ons welbevinden en werkgeluk, maar in deze tijd wordt overduidelijk dat het óók direct bijdraagt aan onze gezondheid en veiligheid.

We moeten nog even volhouden voordat we deze vreemde tijd achter ons kunnen laten. Maar hoe zeer ik ook hoop dat we straks weer naar het ‘oude normaal’ terug kunnen, van één ding hoop ik dat het blijvend is: de hogere waardering voor ons mooie vak.

Deel dit bericht: