Dienstbaar

By 18 november 2016Blog

Het gaat goed met Toekomst Schoonmaakbedrijven. En dat betekent dat we veelvuldig met potentiële opdrachtgevers, nieuwe opdrachtgevers en bestaande klanten om tafel zitten. In die gesprekken mogen we regelmatig nieuwe opdrachtgevers verwelkomen of bespreken we met bestaande opdrachtgevers de afspraken voor 2017. Als wij zo vooruit kijken naar wat we voor een klant gaan doen, maken we veel gebruik van onze kernwaarden: Dienstbaar, Oprecht, Zelfverzekerd en Avontuurlijk.

De kernwaarde ‘dienstbaar’ komt daarbij veelvuldig aan bod. Want in gesprekken met (potentiële) opdrachtgevers, merken wij steeds weer dat werken in het belang van iemand anders een belangrijk item is. Laat dat nu net de definitie zijn van ‘dienstbaar’.  Wij geven invulling aan deze kernwaarde door aandacht en plezier in het werk en korte lijnen, alles uiteraard in het belang van onze opdrachtgever. Ontzorgen, een schoon gebouw en het nakomen van afspraken: al die dingen zijn in het belang van onze opdrachtgever, en ze staan bij onze kernwaarde ‘dienstbaar’ dan ook centraal.

Werken in het belang van iemand anders, het is een mooi streven. Heel vaak blijkt echter dat het belang van iemand anders ook erg dicht bij je eigen belang ligt. Wanneer klanten ons bijvoorbeeld laten weten hoe het beter kan, zijn ze, soms zonder zich daarvan bewust zijn, dienstbaar aan ons! Wij kunnen er immers onze dienstverlening mee verbeteren. Zo had ik vorige week een afspraak bij een opdrachtgever die niet tevreden was. Hij gaf ons een heleboel verbeterpunten en tips voor hoe wij het beter zouden kunnen doen: van het wisselen van personeel (zodat ze scherp blijven en een soort ‘blinde schoonmaakvlek’ voorkomen kan worden) tot het verzoek om hem meer te ontzorgen. Hij voegde daaraan toe, regelmatig onze nieuwsbrieven te lezen en wees ons dus op hetgeen we hierin schreven.

De opdrachtgever gaf dus zaken aan in ons belang, waardoor wij weer in staat worden gesteld om in zijn belang te werken. Namelijk: zijn eindproduct door middel van schoonmaak verbeteren. Luister dus altijd goed naar elkaar. Juist als het gaat om dingen waar een ander niet tevreden over is. We hebben een gezamenlijk belang. Dienstbaar zijn naar elkaar levert ontegenzeggelijk voordelen op. Is het niet in de prijs, dan is het in kwaliteit en aandacht.

Tom Dissel