Toekomst Schoonmaakbedrijven is een mensenbedrijf. Onze medewerkers zorgen dagelijks voor tevreden opdrachtgevers. Daarom zorgen we goed voor onze mensen. Maar niet alleen voor onze generatie. Toekomst Schoonmaakbedrijven voelt zich ook verantwoordelijk voor de generaties na ons. We willen voor hen een gezonde wereld achterlaten. Om dat te bereiken proberen we de drie p’s in evenwicht te houden.

People

Er werken rond de 300 enthousiaste medewerkers bij Toekomst Schoonmaakbedrijven. Het is ons belangrijkste kapitaal, onze medewerkers zijn immers degenen die zorgen voor tevreden opdrachtgevers. Ondanks de diversiteit in leeftijd, opleiding, ervaring, overtuiging, nationaliteit, vormen de medewerkers van Toekomst Schoonmaakbedrijven een hecht team. Verschillen leiden tot inspirerende samenwerkingen en interessante ontmoetingen. Ontmoetingen die we stimuleren door regelmatig (informele) bijeenkomsten te organiseren, zoals cursussen, informatieavonden, de zomerbarbecue, sinterklaasviering en de kerstinloop. We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen bij Toekomst. Via ons personeelsmagazine houden we onze medewerkers daarvan op de hoogte.

Voor iedereen is er persoonlijke begeleiding. Er wordt rekening gehouden met werkzaamheden en werktijden waar onze collega’s zich het prettigst bij voelen. We bieden onze medewerkers cursussen en opleidingen aan waar ze vrijwillig deel aan kunnen nemen. Op die manier bieden we iedereen de kans zich verder te
ontwikkelen.

Planet

We nemen onze verantwoordelijkheid voor een gezonde wereld. We streven er naar om zoveel mogelijk klimaatneutraal te werken. Ons hoofdkantoor is energiezuinig en ook op de werkvloer worden zoveel mogelijk milieuvriendelijke keuzes gemaakt. Als het kan, kiezen we voor gerecyclede materialen, biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen of voor microvezeltechnieken waarbij helemaal geen reinigingsmiddelen nodig zijn. Ook simpelere en voor de hand liggende oplossingen dragen bij aan een beter milieu. Zo zoeken we medewerkers met een zo kort mogelijke reistijd naar de werkplek en stimuleren hen om met de fiets naar het werk te gaan. Immers, iedere bijdrage helpt.

Profit

Een organisatie heeft profit nodig om continuïteit voor people en planet te bieden. Maar door op een juiste manier om te gaan met people en planet, levert uiteindelijk winst op. Bijvoorbeeld:  aandacht voor onze medewerkers resulteert in motivatie, trots en een lager verloop en leidt tot efficiëntie. Op een duurzamere manier om gaan met het milieu kan kostenbesparend werken doordat minder of geen reinigingsmiddelen meer nodig zijn. Direct of indirect levert MVO kostenbesparing en winstverhoging op.