Indiensttredingsformulier

1. Personalia

Geslacht

Man Vrouw

Naam

Adresgegevens

Contactgegevens
Jonger dan 16 jaar? Dan graag e-mailadres van je ouders/verzorgers invullen.

Geboortegegevens

Overige gegevens

Gehuwd Ongehuwd Samenwonend

Legitimatie

Paspoort NL ID kaart NL Rijbewijs NL

Kopie ID/Paspoort (voor- en achterkant)

Kopie van je bankpas

Bankgegevens

Bij calamiteiten kan contact worden opgenomen met (familie/vriend(in)/ouder):
Bij het invullen van onderstaande gegevens, verstrek je gegevens van derden. Wij gaan er vanuit dat je deze personen zelf op de hoogte stelt.

2. Werknemers met een andere nationaliteit dan Nederlandse

Origineel verblijfsdocument laten controleren door de afdeling Mens & Organisatie

Upload verblijfsdocument

3. Opleiding / ervaring

Ben je in het bezit van een vakdiploma schoonmaak?
Indien ja verzoeken wij je een kopie van jouw diploma in te leveren samen met dit formulier

Ja, datum diploma
Nee

Certificaten

EHBO: Ja Nee
VCA: Ja Nee
BHV: Ja Nee

Werk je nog bij een ander bedrijf?

Ja
Nee

Heb je al eens eerder voor ons gewerkt?

Ja
Nee

4. Vervoer

Op welke wijze ga je het vervoer regelen naar je werk?

Auto
Fiets
Brommer
Lopend
Openbaar vervoer

Heb je een rijbewijs?

AM
A
B
BE
C
Geen
Anders

5. Sociale verzekeringen

Heb je een uitkering (gehad) op grond van de Wajong, WIA, WAO of WAZ?
Indien ja, formulier Machtiging doelgroep verklaring LKV invullen.

Ja Nee

Ben je opgenomen in het doelgroepenregister van de Banenafspraak en scholingsbelemmerden, arbeidsgehandicapte werknemer óf oudere werknemer (56+) in de WW?

Ja Nee

6. Bedrijfskleding

Wat is je kledingmaat?

S M L XL XXL XXXL

7. Loonheffingskorting

Wilt u dat uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening houdt met de loonheffingskorting? U kunt de loonheffingskorting maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd laten toepassen.
N.B. Als u Ja aankruist, passen wij de loonheffingskorting toe. Als u Nee aankruist, passen wij de loonheffingskorting niet toe.

Ja, vanaf
Nee, vanaf

8. Bewijs van goed gedrag t.b.v. ISO-9001:2015 en VCA* 2008/5.1

Als gevolg van de aard en de selectieprocedure van ons bedrijf, nemen wij geen werknemers in dienst die in het verleden bij andere werkgevers zijn ontslagen, dan wel veroordeeld zijn of zijn geweest door de strafrechter met betrekking tot: diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog of andere misdrijven, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Indien wij jou in dienst nemen en naderhand ervaren dat het bovenstaande, ondanks ondertekening, toch op jou van toepassing is, dan zullen wij je onverwijld ontslaan, ons beroepend op artikel 7: 677 BW of in gevallen van gewichtige redenen artikel 7: 685 BW op artikel 1639p lid 2-1.

Ondergetekende verklaart bovengenoemde te hebben gelezen en door ondertekening en invulling van dit formulier, dat bovengenoemde op hem/haar niet van toepassing is.

10. Ondertekening

Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Ik geef Toekomst toestemming om mijn gegevens, tijdens de behandeling van mijn sollicitatie, te verwerken.

Onze referenties

Kingspan
Merin
Woonmeij
Synergie
DHL
Bibliotheek
Vanderlande
Brandweer
Bolsius
Kuijpers
Merin
Hutten