Schoonmaken is een vak. Een vak vraagt om kennis. Daarom bieden we al onze medewerkers de kans een opleiding te volgen. Dat geeft zowel u als klant, als onze medewerkers vertrouwen. Bovendien dragen we op deze manier een steentje bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en verbetering van het milieu.

Kwaliteit en goed opgeleid personeel vinden we belangrijk. Schoonmaak is een vak. Daarom besteden we veel aandacht aan het opleiden van onze medewerkers. Al onze schoonmakers volgen de basis (vak)opleiding schoonmaak en onze specialistische schoonmakers volgen aanvullende modules. In 2014 heeft ruim 62% van onze medewerkers hun diploma behaald. Opgeleid personeel verhoogt niet alleen de kwaliteit van onze dienstverlening, maar geeft ook onze medewerkers vertrouwen in hetgeen zij doen. Bovendien zorgt een professionele opleiding voor meer rendement en motivatie. Omdat goed communiceren daarbij ook heel belangrijk is, helpen we medewerkers die moeite hebben met de Nederlandse taal door hen een cursus Nederlands te laten volgen. Toekomst biedt al haar medewerkers incompany-trainingen aan in samenwerking met Carling Opleidingen. In elk opleidingstraject wordt aandacht besteed aan de thema’s: effectiviteit, efficiëntie en ergonomie. Op die manier wordt een slimme en verantwoorde aanpak aangeleerd.