Sollicitatieformulier

Wij vragen je onderstaand formulier in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens voor onze personeels- en salarisadministratie. Vul dit formulier naar waarheid in, wij gebruiken deze gegevens om je indiensttreding in gereedheid te kunnen brengen en zullen deze gegevens uiterlijk zorgvuldig behandelen. Velden met een * zijn verplichte velden. Mocht je vragen hebben over het invullen van dit formulier, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Mens en Organisatie, telefoonnummer: 073-5494466.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw gegevens

Geslacht*
Achternaam*
Voorletters*
Roepnaam*
Meisjesnaam
Geboortedatum*
Geboorteplaats*
Nationaliteit*
BSN/Sofinummer*
Emailadres*
Huistelefoon
Mobiel
Straat*
Huisnummer (eventueel met toevoeging)*
Postcode*
Woonplaats*
Land
Burgerlijke staat*
Aantal kinderen*
Waarvan inwonend

Legitimatie

Voor werknemers met een Nederlanse nationaliteit:

Legitimatiebewijs
Geldig tot:
Documentnummer:
Kopie legitimatiebewijs uploaden:

Voor werknemers met andere nationaliteiten dan Nederlands:

Nummer verblijfsvergunning:
Geldig tot
Kopie verblijfsvergunning:

Bankgegevens

IBAN-nummer*:
Ten name van*:

Contact bij calamiteiten

Bij calamiteiten/ongevallen kan contact worden opgenomen met:
Contact 1:
Naam
Telefoonnummer
Contact 2:
Naam
Telefoonnummer

Opleidingen

Ben je in het bezit van het vakdiploma schoonmaak?
Indien ja, verzoeken wij je een kopie van je diploma mee te sturen:
Heb je een EHBO-cursus gevolgd?
Ben je gecertificeerd Bedrijfshulpverlener (BHV)?

Huidige werkgever

Werk je nog bij een ander bedrijf?
Indien ja, bij welk bedrijf werk je nog meer?
Wat is je functie?
Hoeveel uur per week werk je?
Loonheffingskorting. Wilt u dat uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening houdt met de loonheffingskorting? U kunt de loonheffingskorting maar door één werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen. N.b. als u Ja aankruist, passen wij de loonheffingskorting toe. Als u Nee aankruist, passen wij de loonheffingskorting niet toe.
Vanaf:

Vervoer

Op welke wijze ga je het vervoer regelen naar je werk?

Sociale verzekeringen

Heb je een uitkering?:
Zo ja, welke uitkering?

Bijlagen (optioneel)

Upload hier uw CV:
Upload hier uw foto:

Overig

Bedrijfskleding. Wat is je kledingmaat?
SMLXLXXLXXXL
In het veld kun je eventuele opmerkingen of vragen noteren.
Ik verklaar bovenstaande informatie naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ben bereid hier bij indiensttreding voor te tekenen.