Strategische Personeelsplanning

Na de zomer vorig jaar hebben we een ontbijtbijeenkomst bijgewoond die georganiseerd werd door de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) in samenwerking met AgriFood Capital*.

Deze bijeenkomst ging over Strategische Personeelsplanning. Dit is een innovatieve methode om beter inzicht te krijgen in de toekomstige personeelsbehoefte, wendbaarder te worden en kosten te besparen.

Het geeft antwoord op de vraag: wat zijn de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen van de bedrijfsstrategie voor het huidige en toekomstige personeel? Onze interesse was gewekt en na overleg hebben alle leden van ons managementteam een quick scan gemaakt. Uit deze quick scan bleek dat wij er klaar voor waren om met Strategische Personeelsplanning aan de slag te gaan.

Begin dit jaar hebben we een projectteam samengesteld en voordat we van start gingen hebben we gezamenlijk opnieuw een bijeenkomst bijgewoond zodat de projectteamleden een beter beeld kregen van de materie waar we mee aan de slag zouden gaan.

Er is een online tool ontwikkeld waarmee je zelfstandig het gehele traject kunt doorlopen. Wij hebben ervoor gekozen om ons hierbij te laten begeleiden door Frank Kanters van Avans Hogeschool. Dit bevalt ons erg goed.

Inmiddels hebben we de volgende stappen doorlopen:

 • Projectafbakening
 • Inventarisatie van de huidige formatie
 • Scenario-analyse

Tot nu toe levert het ons op dat we op een andere manier naar onze diensten kijken en langer stilstaan bij externe factoren waar wij geen invloed op hebben, maar waar we wel mee te maken hebben of mee te maken krijgen in de toekomst.

De volgende stappen gaan we dit jaar nog doorlopen:

 • Inventarisatie gewenste formatie
 • Kwantitatieve analyse huidige bezetting
 • Kwalitatieve analyse huidige bezetting
 • In-, door- en uitstroom
 • Verwachte bezetting
 • Gap-analyse
 • Oplossingsrichtingen
 • Start implementatie en uitvoering

Is uw interesse ook gewekt? Kijk voor meer informatie op strategischepersoneelsplanning-nob.nl en/of neem contact op met Jos van Asten van AgriFood Capital Werkt, tel. 06-14742144

* AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant.