Ik solliciteer op de vacature:

Naam vacature:
Plaats:

 

1. Uw gegevens

Geslacht*
Achternaam*
Voorletters*
Roepnaam*
Meisjesnaam
Geboortedatum*
Geboorteplaats*
Nationaliteit*
BSN/Sofinummer*
Emailadres*
Huistelefoon*
Mobiel*
Adres*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Burgerlijke staat*
Aantal kinderen*
Waarvan inwonend

 
Legitimatie

Voor werknemers met een Nederlanse nationaliteit:

Legitimatiebewijs
Geldig tot:
Documentnummer:
Kopie legitimatiebewijs uploaden:

 
 
Voor werknemers met andere nationaliteiten dan Nederlands:

Nummer verblijfsvergunning:
Geldig tot
Kopie verblijfsvergunning:

 
Bankgegevens

IBAN-nummer:
Ten name van:

 

2. Contact bij calamiteiten

Bij calamiteiten/ongevallen kan contact worden opgenomen met:
Contact 1:
Naam
Telefoonnummer
Contact 2:
Naam
Telefoonnummer

 

3. Opleidingen

Ben je in het bezit van het vakdiploma schoonmaak?
Indien ja, verzoeken wij je een kopie van je diploma mee te sturen:

Heb je een EHBO-cursus gevolgd?

Ben je gecertificeerd Bedrijfshulpverlener?

Werk je nog bij een ander bedrijf?

Indien ja, bij welk bedrijf werk je nog meer?
Wat is je functie?
Hoeveel uur per week werk je?
.

 

4. Vervoer

Op welke wijze ga je het vervoer regelen naar je werk?

 

5. Sociale verzekeringen

Heb je een uitkering?:
Zo ja, welke uitkering?

 

6. CV

U kunt hier uw CV inclusief foto uploaden:
  

6. Motivatie

Gelieve hier uw motivatie voor deze functie in te vullen:
 
Ik verklaar bovenstaande informatie naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ben bereid hier bij indiensttreding voor te tekenen.