Invalplanning 2018

Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar hebben wij in de zomerperiode schoonmaakonderhoud voor u mogen uitvoeren.

Om de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud te kunnen waarborgen, willen wij graag tijdig op de hoogte zijn van uw wensen voor de komende periode.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk ons vóór 4 april door te geven of u van onze diensten gebruik wilt maken.

Wij zullen er alles aan doen om met uw wensen rekening te houden.
Graag hiervoor onderstaande invullen: