De toekomst van Toekomst

Tom Dissel
Tom Dissel

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn: op 23 december jl. zijn wij overgenomen door IBN Facilitair. Sinds dat is gebeurd, merk ik dat er veel vragen leven bij onze opdrachtgevers. Natuurlijk beantwoorden wij die vragen graag! Want juist naar onze opdrachtgevers vinden wij het belangrijk dat we helder, open en duidelijk communiceren. In deze blog heb ik dan ook de vijf meest brandende vragen rondom onze overname beantwoord.

1. Waarom zijn wij overgenomen?
Wij zijn overgenomen, omdat de oud-eigenaar van Toekomst, René Wittens, is gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Hij heeft altijd gezegd dat hij wilde stoppen op het moment dat hij de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken. Nu was het zover. We hebben vervolgens verschillende wegen en mogelijkheden verkend samen. Een overname door IBN Facilitair bleek uiteindelijk de beste weg voor Toekomst.

2. Waarom is er gekozen voor IBN Facilitair?
Toekomst is een familiebedrijf dat meer dan 80 jaar bestaat. Toen we gingen zoeken naar een geschikte partij, waren vier dingen belangrijk: 1. Toekomst moest vooral Toekomst blijven, met het eigen karakter van ons familiebedrijf, 2. de aandacht voor de medewerkers, ofwel: het menselijke aspect, moest hoog in het vaandel blijven staan, 3. we wilden autonoom blijven en 4. we wilden niet verhuizen. De overname door IBN Facilitair voldoet aan al deze eisen én meer. IBN is, net als wij, een organisatie die gedreven wordt door mensen. Voor wie het niet kent: IBN biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de overname van Toekomst, versterken we elkaar. Aan de voorkant verandert er niets, aan de achterkant gaan we bekijken waar we meerwaarde kunnen creëren uit onze samenwerking. Voor ons betekent dat bijvoorbeeld dat we met deze samenwerking ineens over veel extra knowhow kunnen beschikken op het gebied van inclusief ondernemen. Voor IBN betekent het een uitbreiding van de orderportefeuille richting het bedrijfsleven. Op die manier kunnen we elkaar verbeteren en verstevigen!

3. Wat verandert er voor onze opdrachtgevers?
Wij durven met een gerust hart te zeggen: niets. De schoonmakers en projectleiders op onze projecten blijven dezelfde, onze huisstijl en uitstraling blijft dezelfde, we blijven gewoon in ons vertrouwde pand in Schijndel gehuisvest, onze bussen zien er hetzelfde uit, onze schoonmaak-cao blijft gehandhaafd, onze tarieven en contracten blijven hetzelfde en er verandert niets aan onze dienstverlening. Ons eigen MT, waar ik zelf onderdeel van ben, blijft de dagelijkse leiding voeren. Ook op het gebied van visie en strategie blijven wij de koers bepalen. Je zou dus kunnen stellen dat alleen het aandelenpakket van Toekomst is overgenomen. In de praktijk betekent dit dat we één keer in de twee weken met IBN Facilitair om tafel gaan om de cijfers door te nemen. De rest blijft hetzelfde.

4. Krijgen onze opdrachtgevers nu te maken met andere schoonmakers of projectleiders?
Nee. Al onze mensen, van management tot werkvloer, blijven in dienst. Als opdrachtgever ziet u dus nog steeds dezelfde mensen en houdt u dezelfde contactpersonen.

5. Blijven facturatie, offertes en prijzen hetzelfde?
Ja, ook dit blijft allemaal gelijk. Al onze contracten, afspraken, de manier waarop we factureren en begrotingen maken en onze bankrekeningen blijven zoals ze zijn. U zult hier als opdrachtgever niets van merken.

Gezamenlijk denken we als Toekomst en IBN Facilitair dat we mooie jaren (en hopelijk zelfs decennia) tegemoet gaan. Jaren waarin de bedrijfsvoering in lijn blijft met dat wat de familie Wittens ooit voor ogen had toen ze Toekomst oprichtte. Wij doen er in ieder geval alles aan om Toekomst voort te zetten met dit gedachtegoed. Zodat René en zijn familie trots kunnen zijn op verleden, heden én toekomst van Toekomst.

Deel dit bericht: