Blijf positief én dicht bij jezelf

Tom Dissel
Tom Dissel

Het lijkt wel alsof we de laatste tijd alleen nog maar met negatieve berichten geconfronteerd worden. Er komt (misschien) een recessie aan, we hebben te maken met een klimaatcrisis, een stikstofcrisis, een grondstoffencrisis, een ongekende krapte op de arbeidsmarkt en een torenhoge inflatie. Door al die negatieve berichten, vergeet ik wel eens dat ik een positieve persoon ben. Meestal kijk ik optimistisch en met een open blik de wereld in, en zie ik juist het goede. De laatste tijd vraag ik me daarom af: hoe kunnen we die positiviteit terugbrengen? Uit de negatieve spiraal, en vooruit kijken, kijken naar wat wél kan.

Ik heb gemerkt dat het daarvoor belangrijk is om dicht bij mezelf te blijven. De invloed van al die negatieve berichten is groot, maar door dicht bij je eigen normen en waarden te blijven, kunnen we het tij keren. Dat kan op persoonlijk niveau, maar ook op zakelijk niveau. Zo houden we bij Toekomst Schoonmaakbedrijven onze vier kernwaardes voor ogen: avontuurlijk, oprecht, zelfbewust en dienstbaar. Ze zijn als een spiegel voor ons: ze laten ons zien waar we mee bezig zijn en wat daarbij écht belangrijk is. Zo lang we onze waarden in het achterhoofd houden en ernaar handelen, kunnen we vanuit daar nieuwe keuzes maken.

Zo past bij onze kernwaarde avontuurlijk dat we samen met onze opdrachtgevers nieuwe paden en wegen durven te bewandelen. Het is moeilijk om goede mensen te vinden, maar we kunnen bijvoorbeeld wel opnieuw kijken naar de manier waarop we roosters in kunnen zetten. Als we geen ruimte hebben in de vroege ochtend of de avond, is dagschoonmaak dan wellicht een optie? Of kunnen we misschien op zaterdag komen? Of misschien kunnen we al onze werkzaamheden nog eens onder de loep nemen, en bepaalde extra werkzaamheden schrappen. Wij vullen vaak al in voor een opdrachtgever dat hij geen verandering wil, maar zo lang we het gesprek niet aangaan, weten we dat natuurlijk helemaal niet. Door samen te sparren en daarbij verschillende opties open te houden, kan zomaar een win-win-situatie ontstaan waar we die voorheen niet verwacht hadden. Onze kernwaarde oprecht speelt daarbij ook een belangrijke rol. Het is van belang dat we open en eerlijk zijn over wat wel en niet kan. We willen onze opdrachtgevers niets op de mouw spelden, maar wel duidelijk zijn over de mogelijkheden. Dat past ook bij onze kernwaarde dienstbaar: een stapje extra doen voor onze opdrachtgevers, juist nu. Samen in gesprek blijven, en er samen voor gaan. Die dienstbaarheid zetten we in deze tijd ook in naar onze medewerkers: zij ontvingen onlangs allemaal een klein financieel steuntje in de rug van ons. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar wij hopen dat het hen toch nét even verder helpt.

Naast onze kernwaarden, is ook begrip vanuit de opdrachtgever belangrijk om een positieve koers te kunnen blijven varen. We moeten het immers samen doen, en we hebben elkaar juist in deze tijd hard nodig. Helaas kunnen wij, bijvoorbeeld door de krapte op de arbeidsmarkt, niet altijd de boodschap brengen die onze opdrachtgevers graag willen horen. Daarom is het goed om bewust te kijken naar wat er wél goed gaat en samen de schouders eronder te zetten. Zo komen we verder!

Niemand weet hoe de wereld er over een half jaar uitziet. Maar door terug te gaan naar de basis, je te spiegelen aan je eigen normen en (kern)waarden, van daaruit te handelen én met een beetje begrip van onze opdrachtgevers, kunnen we samen vooruit blijven kijken.

Tom Dissel
Commercieel Directeur Toekomst Schoonmaakbedrijven

Deel dit bericht: