Van eiland naar wij-land

Isolde Huijbregts
Isolde Huijbregts

Zo’n anderhalf jaar geleden zijn we bij Toekomst Schoonmaakbedrijven begonnen met het verkennen en implementeren van ‘Semco-stijl’. Binnen deze visie op bedrijven en organisaties, bepalen werknemers alles zelf: van werktijden tot vakantiedagen… zelfs hun salaris! Zo ver gaan we bij Toekomst niet. Toch is dit gedachtegoed een inspiratiebron voor waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. En waar we de komende jaren verder aan werken. Ons doel: zelforganiserende teams. Teams met veel autonomie, vrijheid en zeggenschap.

Wij geloven dat meer zeggenschap over wat je doet en hoe je dat doet, leidt tot gelukkigere medewerkers. Dat is niet alleen fijn voor henzelf, maar ook voor Toekomst: we weten namelijk dat gelukkige mensen beter presteren, productiever zijn, minder verzuimen en langer blijven. De laatste anderhalf jaar zijn we daarom, onder begeleiding van het hierin gespecialiseerde Semco Style Institute, aan de slag gegaan. In het voorjaar van 2022 ben ik zelf gestart met het expert-programma van dit instituut, en in november vond de aftrap plaats van de implementatie: de Semco Style Experience Dag. Kantoormedewerkers en projectleiders van Toekomst konden op deze dag zelf ervaren wat ‘Semco-stijl’ is en wat het in de praktijk betekent. Dat gebeurde (onder andere) met een leuke game, waarin zij een rol kregen als MT-lid of juist als medewerker. Erg grappig om te zien wat dat met onze mensen deed!

Tijdens deze dag hebben we bovendien het net opgehaald: we vroegen onze mensen waar ze zelf over wilden beslissen en welke ideeën ze hier zelf bij hadden. Het was prachtig dat er al meteen initiatieven ontstonden waarbij de afdelingsmuurtjes deels afgebroken werden en projectteams gevormd. Niet omdat wij als MT dat zeiden, maar omdat dat door onze mensen zélf werd aangedragen. Hoe gaaf! We zitten nu dus middenin een transitie van eiland naar wij-land. Van aparte afdelingen naar meer (en nóg beter) teamwork. Naar een visie op de organisatie als geheel, met de klant en medewerker centraal.

Daarnaast zijn we nu aan de slag met het bepalen van het speelveld voor de verschillende teams en afdelingen. Dat is belangrijk, want juist als er meer vrijheid komt, moet er ook voldoende duidelijkheid zijn. Zodat mensen zich veilig blijven voelen en weten wat er van hen verwacht wordt. De afdelingen zijn nu zelf bezig met het beantwoorden van relevante vragen als: welke kwaliteit en welke resultaten moeten behaald worden? Welk gedrag en afspraken horen daarbij? Welke regels gelden er? Samen vormen deze de randvoorwaarden: de grenzen van het speelveld.

De volgende stap is dat we gaan kijken naar de rollen die mensen binnen hun team vervullen. De huidige functieomschrijvingen voldoen in de nieuwe structuur niet meer, en bovendien willen we veel meer gaan inzetten op de sterke punten van onze mensen. Hoe kunnen we hun talenten het beste benutten en maken we zoveel mogelijk gebruik van ieders kracht? Stapje voor stapje komen we dichter bij ons doel: de Semco-stijl toepassen op onze hele organisatie, inclusief de werkvloer. Daarvoor hebben we in totaal drie jaar uitgetrokken. We zijn dus nog wel even zoet, en we bouwen de brug terwijl we eroverheen lopen. Met steeds onze stip aan de horizon voor ogen: de Tony Chocolonely worden onder de schoonmaakbedrijven. Dat bedrijf waar iederéén wel wil werken, omdat het er zo tof is. Dat lijkt misschien ambitieus, maar we zijn op weg. En we gaan ervoor!

Isolde Huijbregts
Directeur Mens & Organisatie Toekomst Schoonmaakbedrijven

Deel dit bericht: