Het 1,5-meter kantoor inrichten

Toekomst Schoonmaakbedrijven
Toekomst Schoonmaakbedrijven

Welke maatregelen neemt om de veiligheid van de gebruikers, gasten en medewerkers van uw pand te waarborgen? Toekomst zet haar tips voor u op een rij:

Algemene regels

Hanteer de algemene gedragsregels van het RIVM

• Was vaak de handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

Informeer uw medewerkers en gasten
Informeer uw medewerkers en gasten vooraf over de regels en verlang dat deze worden nageleefd


De werkplekinrichting

• Zet looproutes uit en stel éénrichtingsverkeer in waar nodig.
U voorkomt hiermee dat gebruikers elkaar niet onverwacht tegenkomen.

• Richt de werkplekken op 1,5 afstand in.
Lukt dit niet? Scherm de werkplekken dan af, bijvoorbeeld met plexiglas, of laat medewerkers in ploegen werken om drukte te voorkomen.

• Heb extra aandacht voor flexwerkplekken
Het gebruik van flexwerkplekken geeft een verhoogd risico. Als flexplekken niet vermeden kunnen worden, neem dan extra maatregelen:
• zorg voor aanwezigheid van schoonmaakmiddelen en eventueel alcoholgels- en sprays en informeer de gebruiker van de flexplek over het gebruik hiervan
• maak gebruik van een systeem waaraan u kunt zien of de werkplek gebruikt is, zoals een digitaal systeem of onze hangers, zodat uw schoonmaakers deze kunnen reinigen
• faciliteer uw gebruikers met een eigen draadloze toetsenbord, muis en telefoon.

• Tref voorzieningen in de pauzeruimte, bij koffieautomaten en in keukens
Bij voorkeur eten medewerkers niet op de werkplek, maar in de pauzeruimte. Neem ook hier de nodige maatregels en spreidt indien nodig de pauzetijden om drukte en/of rijen bij de koffieautomaat te voorkomen. Denk eraan dat de gebruikte tafels in pauzeruimte óók na gebruik schoongemaakt worden.

• Gebruik geen garderobe
Vraag uw medewerkers om hun jas mee naar de werkplek te nemen

Communiceer het maximaal toegestaan aantal mensen per ruimte
Hang bij de ingang van elke ruime een briefje met het aantal toegestane mensen om 1,5 meter te waarborgen. Ook in de lift of bij een trap.


Hygiëneregels

• Vermijd gedeelde items
Kantoorartikelen zoals pennen, nietmachines etc, kunt u nu beter vermijden. Evenals gedeelde telefoons, toetsenbord en muis.

• Zorg voor desinfectie- en schoonmaakmiddelen
Stel voor voldoende desinfectie- en schoonmaakmiddelen ter beschikking en zorg eventueel voor centrale desinfectiepunten

• Verhoog de schoonmaakfrequentie van contactvlakken
Maak de contactvlakken in ieder geval minimaal schoon met een regulier schoonmaakmiddel. Aanvullend kunt u desinfecteren.

• Verhoog de schoonmaakfrequentie van toiletten
Toiletruimtes geven een verhoogd risico. Reinig deze daarom regelmatig en grondig.

• Reinig gedeelde tafels, bureaus en vergadertafels na iedere gebruiker


Communicatie

• Informeer uw gebruikers en gasten
Informeer de gebruikers en gasten bij de ingang van uw pand over de maatregelen die u heeft genomen, en welke verwachtingen u van hén heeft. Dit schept niet alleen duidelijkheid, maar geeft hen ook het vertrouwen dat u er alles aan doet om de veiligheid te waarborgen.

• Zorg voor signing die bij uw pand past
Singingproducten en informatieschermen moeten voldoende opvallen, maar dat kan ook op een iets subtiele manier. Laat bijvoorbeeld de kleuren van uw huisstijl, of interieur, terugkomen.

• Spreek elkaar aan
Spreek elkaar gerust aan wanneer maatregelen niet in acht genomen worden.


En verder?

• Beperk het bezoek van externe partijen
Is een bezoek toch noodzakelijk? Informeer hen dan vooraf over de geldende regels.

• Stel regels op met betrekkking tot woon-werkverkeer
Denk daarbij aan restricties met betrekking tot carpoolen of gebruik van het OV

Deel dit bericht: